ПРО АСОЦІАЦІЮ

«Асоціація Міжнародної Економічної Співпраці» надає інформаційну підтримку та допомогу щодо:
1
Розробки конкурентної стратегії виходу українських компаній та підприємств на закордонні ринки
проведення конкурентного аналізу середовища для компаній, що планують вихід на закордонні ринки, ідентифікація потенційних можливостей та ризиків, розробка стратегії управління ризиками, аналіз законодавчої бази України та закордонних країн
2
Маркетингових досліджень закордонних ринків
загальна ситуація на різних ринках, структура та особливості ринків різних країн, основні гравці, тенденції на окремих ринках, перспективи для потенційних гравців певного ринку, потенційні сфери для інвестицій та ін.
3
Аналітичного супроводу компаній при зовнішньоекономічній діяльності
аналітичні інструменти управління ризиками, аналіз митних, тарифних та нетарифних бар`єрів, інформаційно-аналітична безпека операцій ЗЕД та ін.
4
Аналізу ділових партнерів та конкурентів в закордонних країнах та в Україні
оцінка ділової репутації, аналіз платоспроможності та надійності компанії
5
Створення та супроводу комплексних інформаційно-аналітичних систем безпеки підприємств та компаній
проведення аудиту системи безпеки, розробка концепції комплексної безпеки (в т.ч. концепції інформаційної безпеки)
6
Залучення іноземних інвестицій в розвиток українських підприємств
дослідження щодо інвестиційного клімату в Україні та в окремих галузях, тенденцій економічної та політичної ситуації в окремих регіонах та їх впливу на окремі ринки, найбільш привабливих інвестиційних об`єктів, прогнозів розвитку регіону, галузі, підприємства та ін.
7
Взаємодії та співпраці з профільними комісіями та комітетами Європейського Союзу