НАШІ ВИДАННЯ

Сучасні технології виходу українських компаній на міжнародні ринки: огляд міжнародних стандартів
Цей посібник містить основну інформацію про різні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, що дозволить українським компаніям правильно оцінити свої можливості, спланувати свої дії і ресурси, а в подальшому вийти на міжнародні ринки і закріпитись на них.
Сучасні технології виходу українських компаній на ринки Євросоюзу
Посібник - практична інструкція для дій українських експортерів / імпортерів, містить узагальнену і ключову інформацію для представників вітчизняного бізнесу, технологій і методів успішного виходу компаній на внутрішні ринки ЄС.
Безпека контрактів міжнародної купівлі-продажу
Посібник присвячено питанням безпеки, які необхідно враховувати на всіх етапах підготовки, укладання і реалізації контрактів міжнародної купівлі-продажу.
Сучасні технології фінансових злочинів проти держав, компаній, особистості
В посібнику проаналізовані поширені схеми фінансових злочинів, з якими стикаються сьогодні компанії, які несуть колосальні збитки, працюючи з ненадійними партнерами; окремі інвестори, які намагаються зберегти і збільшити свої статки; а також держава, недоотримуючи доходи в бюджет.
Недобросовісна конкуренція: сучасні практики та методи протидії
В посібнику наведено найбільш яскраві приклади недобросовісної конкуренції, розглянуті основні форми і методи недобросовісної конкуренції на рівнях: держава-підприємство-індивід.
Управління ризиками в компаніях і банках
Посібник охоплює проблемні питання застосування сучасної теорії управління ризиками: виявлення і аналіз ризику, методи та інструменти управління ризиком, організацію попереджувальних заходів тощо.
Корпоративна безпека
У посібнику розглядаються теоретико-прикладні проблеми й питання: управління сферою національної безпеки України; державної безпеки; воєнної безпеки; економічної безпеки; гуманітарної та екологічної безпеки; захисту державної таємниці; забезпечення безпеки суб'єктів підприємницької діяльності; інформаційної сфери і права на інформацію; інноваційної діяльності та її правових аспектів; інтелектуальної власності та права на її об'єкти.
Наведена і проаналізована теорія та практика їх «життєздатності» і захисту в умовах сьогодення України.
Корпоративна безпека для власників бізнесу в сучасних умовах
Практичні рекомендації з питань забезпечення корпоративної безпеки під час роботи компаній на внутрішньому і зарубіжних ринках. Проведена ідентифікація загроз безпеці компаній і банків, і запропоновані інструменти забезпечення системи безпеки підприємства.
Конкурентна розвідка та безпека бізнесу

В книзі викладені сучасні пріоритетні технології та інструменти конкурентної розвідки, які розроблені профільними практиками, та показали свою ефективність при використанні у низці провідних вітчизняних та зарубіжних компаній.

Книга адресована в першу чергу фахівцям з безпеки, маркетингу для практичного використання з метою зниження та нейтралізації бізнес-ризиків та загроз, а також прийняття ефективних управлінських рішень.

Конкурентна розвідка для бізнесу
Ціль посібника - дослідження і впровадження практичних рекомендацій щодо використання інструментів конкурентної розвідки в компаніях для підвищення конкурентоспроможності, ефективної діяльності і стратегічної стійкості.
Аналітичні центри в політиці, економіці, бізнесі
Аналітичне забезпечення важливих управлінських рішень (не тільки в бізнесі), в тому числі і стратегічного рівня, - один з інструментів ефективного менеджменту, роль якого в умовах невизначеності і геополітичного міждержавної боротьби є явно недооціненим в нашій країні.
Системи підтримки прийняття рішень в економіці, бізнесі, політиці
Посібник присвячено вивченню питань щодо актуальності і необхідності використання систем підтримки прийняття рішень в увомах сучасної невизначеності та інформаційного дефіциту. Для вирішення бізнес проблем і складних задач з управління бізнесом стратегічного і системного характеру, а також складних проблем в державній політичній сфері необхідне обов'язкове залучення системі підтримки прийняття рішень.